Αρχική
Νέα
ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

Αγαπητά μέλη,
Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την από 3.10.2018 Τακτική Συνέλευση ΔΣ του Athens MBA Alumni, αποφασίστηκε η ανασύνθεση του ΔΣ ώς εξής:

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το ΔΣ του Athens MBA Alumni