Αρχική
Σχετικά με μας
Υπεύθυνοι Δράσεων

Υπεύθυνοι Δράσεων

Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Κοινωνικά Δίκτυα και Υπηρεσίες Διαδικτύου
Υπεύθυνος: Σωφρονίου Νικόλας

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Υπεύθυνη: Θεοδώρα (Λόλα) Μπέκου

Ακαδημαϊκά Θέματα
Υπεύθυνοι: Σουφλής Σωτήρης, Παπανδρέου Νικόλαος