Αρχική
Σταδιοδρομία
Συμβουλές για βιογραφικό

Συμβουλές για βιογραφικό

Μυστικά για ένα επιτυχημένο βιογραφικό σημείωμα (CV / Resume)

Κύριος στόχος για τη συμπλήρωση ενός καλού βιογραφικού είναι η εξασφάλιση μιας συνέντευξης από τον εργοδότη.
Με το βιογραφικό σημείωμα ο υποψήφιος έχει μια πρώτη ευκαιρία να διαφημίσει τον εαυτό του και να παρουσιάσει τις σπουδές, τις εμπειρίες και τις ικανότητες του, με τέτοιο τρόπο ώστε να πείσει τον αξιολογητή ότι μέσα από τα πολλά βιογραφικά που έχει μπροστά του, ο υποψήφιος με το συγκεκριμένο, είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση εργασίας που προσφέρει η επιχείρηση.

Ένα βιογραφικό για να ξεχωρίσει πρέπει να είναι :

 • Ευπαρουσίαστο
 • Ευανάγνωστο
 • Σαφές & περιεκτικό
 • Σύντομο & λιτό
 • Μεστό & ελκυστικό για τον αναγνώστη του
 • Να περιέχει μόνο ουσιαστικά στοιχεία & αποδείξιμες πληροφορίες.
 • Να διαθέτει επαρκή διαστήματα & περιθώρια, ώστε να χωρίζονται οι ενότητες του.
 • Να περιέχει επαρκή στοιχεία για να μπορέσει κανείς να επικοινωνήσει με τον υποψήφιο.
 • Να περιλαμβάνει συνοδευτική επιστολή που συντάσσεται ανάλογα με τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα.
 • Να αναφέρει με σαφήνεια ποιος είναι ο υποψήφιος και τι θα προσφέρει στον μελλοντικό εργοδότη του
 • Για κάθε θέση εργασίας πρέπει να γράφεται διαφορετικό βιογραφικό σημείωμα.

Ένα βιογραφικό για να είναι αποτελεσματικό δεν πρέπει :

 • Δεν πρέπει να κουράζει με πολλές λεπτομέρειες.
 • Δεν πρέπει να αναφέρει ψεύτικες πληροφορίες ή υπερβολές σχετικά με την εμπειρία ή τις σπουδές σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού, διότι οι αξιολογητές συνήθως είναι ειδικοί στο να αναγνωρίζουν πότε κάποιος υπερβάλλει συνειδητά.
 • Δεν πρέπει να έχει ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη γιατί δημιουργούν αρνητική εντύπωση στον εργοδότη.
 • Δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο σελίδες.
 • Δεν πρέπει να στέλνεται για θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα του υποψηφίου, διότι έτσι δείχνουν ότι δεν είναι συνειδητοποιημένοι.

Χρονολογική παρουσίαση:

Αποτελεί τον πιο παραδοσιακό τρόπο παρουσίασης. Εδώ, ο υποψήφιος παρουσιάζει πρώτα την παλαιότερη θέση εργασίας που κατείχε και καταλήγει στην πιο πρόσφατη. Αυτός ο τρόπος έχει το πλεονέκτημα να παρουσιάζει καλύτερα την εξέλιξη της σταδιοδρομίας ενός υποψήφιου, ιδιαίτερα όταν αυτή εξελίσσεται θετικά και ανοδικά σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα. Δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός για υποψήφιους που έχουν αλλάξει διάφορα επαγγέλματα ή θέσεις εργασίας ή έχουν μείνει άνεργοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Θεματική παρουσίαση:

Στην παρουσίαση αυτή ο υποψήφιος δίνει έμφαση σε κατηγορίες (πεδία) ικανοτήτων παραθέτοντας τα επιτεύγματά του και εν συνεχεία παρουσιάζει τις σπουδές του και τους εργοδότες. Η παρουσίαση αυτή εξυπηρετεί άτομα που αλλάζουν πολύ συχνά εργασία και έχουν ασχοληθεί με διαφορετικά μεταξύ τους επαγγέλματα. Ασφαλώς δεν βοηθά όσους έχουν σταθερή σταδιοδρομία με ανοδική πορεία ή όσους εργάζονται σε πολύ σημαντικές εταιρείες.

Πριν αποσταλεί ένα βιογραφικό, καλό θα ήταν να το διαβάσει ένα κατάλληλο πρόσωπο, μη τυχόν υπάρχουν λάθη που έχουν διαφύγει.
Το βιογραφικό σημείωμα δεν στέλνεται ποτέ με φαξ. Ο υποψήφιος κρατά το πρωτότυπο και στέλνει ένα καλό αντίγραφο. Στο πρωτότυπο σημειώνεται η εταιρεία / ο εργοδότης στον οποίο απευθύνεται και τοποθετείται στο αρχείο του υποψηφίου.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
– Όνομα, Επώνυμο
– Διεύθυνση
– Τηλέφωνο

Ειδικότητα ή / και τίτλοι σπουδών

ΣΠΟΥΔΕΣ
– Δευτεροβάθμιες σπουδές
– Πανεπιστημιακές
– Εξωπανεπιστημιακές
– Ξένες γλώσσες
– Υποτροφίες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
(θεματική, χρονολογική ή αντιχρονολογική παρουσίαση των εμπειριών)

ΔΙΑΦΟΡΑ
– Μέλος επιστημονικών συλλόγων ή επαγγελματικών οργανώσεων
– Ενδιαφέροντα, ταξίδια και παραμονή στο εξωτερικό, συστατικές επιστολές, άδεια οδήγησης, διαθεσιμότητα για μετακινήσεις κλπ.

Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα, στρατιωτικές υποχρεώσεις.