• Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων

  • Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του AthensMBA Alumni

Το AthensMBA Alumni είναι ο Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών AthensMBA.

Το AthensMBA αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ελληνικά μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), λειτουργεί επιτυχημένα από το 1998 και έχει αναδειχθεί σε φυτώριο νέων επιστημόνων και επαγγελματιών, που στελεχώνουν τις μεγαλύτερες Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το AthensMBA Alumni δημιουργήθηκε το 2000, με σκοπό την επικοινωνία και τη διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την πανεπιστημιακή κοινότητα.